Čínské filosofie, které ovlivnily vývoj čínské medicíny

Tradiční čínskou medicínu bezpochyby ovlivnil filosofický směr taoismus, nesporně však přispěly i buddhismus a konfucianismus.

    TAOISMUS  

  

Zakladatelem taoismu byl Lao-c´, který žil kolem roku 600 př.n.l.

TAO

Tao představuje začátek celého vesmíru, prasílu, prvotní princip, je to velká jednota.

UČENÍ TAOISMU:

Taoismus učí nezasahovat do přirozeného běhu věcí. Učí být spravedlivý, mírný, milovat a být nesobecký. Měli bychom být jako voda, ta se spojuje s nejnižšími místy a nevyvyšuje se, má obrovskou sílu a trpělivost, díky nim překoná i největší odpor. Neustále proudí, ale neztrácí energii, neustále mění formu i skupenství, ale je to stále voda. Měli bychom se soustředit pozornost sami na sebe, co děláme, jak myslíme, jak se projevujeme a snažit se toto vylepšovat-napravovat.Neměli bychom vidět jen protiklady JINU a JANGU (dobré/špatné), nýbrž vnímat to, co stojí za vším (hlubší pravdu), protože protiklady jsou klamné.Pokud poznáváme sami sebe, jsme o krůček blíže k TAO. Učí jednotě ducha i hmoty, duchovna i materiálna, těla i duše. Jsme neoddělitelní od vesmíru a jeho řádu.

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY K DOSAŽENÍ TAO:

- samolibost a pýcha

- hněv a závist

- ulpívání

- poživačnost

- neúcta k bytostem

- dělání předčasných závěrů

- nezvládání překážek

 „Vytvářet a nevlastnit, působit a nezáviset, být v čele a neovládat“.

 

    BUDHISMUS

  

 

Zakladatelem byl Siddharta Guatana (později Budha-osvícený) narozený v Indii okolo roku 600 př.n.l.

Buddhismus je harmonie myšlenek, slov a činů.

UŠLECHTILÁ STEZKA

Cesta správného mínění - člověk by měl mít svůj vlastní názor a řídit se podle něj, vidět

                                          objektivně sebe i okolní svět

Správný úmysl – když se člověk rozhodne, měl by si za svým rozhodnutím stát

Správné jednání – jedná z lásky k lidstvu, bez nároku na odměnu

Správný způsob myšlení – rozvrhnout si svůj čas a činnost tak, abychom se nemuseli stydět za  

                                           to, co děláme

Správná snaha – dělat věci, s nadšením

Správná pozornost – člověk by se měl soustředit, na to co dělá v ten daný okamžik

Správné soustředění – abychom dokázali jít co nejlépe po ušlechtilé stezce.

 

„Správné mínění vytváří správný úmysl, správný úmysl je podkladem pro správnou řeč a činy, tyto vytvářejí správný způsob života. Aby byly opravdu správné, pomáhají nám snaha, stálá pozornost a soustředění.“

 

   KONFUCIANISMUS

 

         

 Zakladatel byl Khung Chou (Konfucius), který žil asi 500 př.n.l..

Jeho filosofie byla sepsaná až jeho žáky.

 UČENÍ KONFUCIANISMU

- vše řídí vznešený řád (spravedlnost, vzor, soulad)

-  prostřednictvím spravedlnosti je možno se přiblížit tomuto řádu

- není dobře zabývat se otázkou smrti, pokud ještě nic nevíme o životě

- odrazem řádu v každém jedinci je ctnost (mravní síla) proto bychom ji měli rozvíjet

- je třeba pracovat neustále na sobě

- žádný člověk se nerodí ušlechtilý a ctnostný, ale každý má možnost toho dosáhnout

  KONFUCIANISTISKÉ HODNOTY

- pevná rodinná struktura

- poctivá práce a láska k učení

- spravedlnost a pravdivost

- vědění ve smyslu morální moudrosti

- správné chování, základní ctnost konfuciánské filosofie

- ušlechtilost, povinnost

- správnou cestou k pořádku je vzdělání, úcta k pořádku i tradici

 

„Když staří chtěli, aby v říši zářila ctnost, museli napřed uspořádat stát, když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do    své domácnosti, když chtěli vnést pořádek do své domácnosti, zdokonalovali napřed svou vlastní osobu, napravovali napřed svoje srdce, když chtěli napravovat svoje srdce, starali se napřed o pravdivost svých myšlenek, když chtěli napravovat pravdivost svých  myšlenek, museli zdokonalovat své vědomí.“

 

Nákupní košík je prázdný

Zboží: žádné
Cena: 0 Kč