Historie čínské medicíny

Kořeny čínské medicíny sahají dávno do minulosti a ztrácejí se někde v šeru dávnověku.

Už je zřejmě nikdo nikdy přesně nepopíše. Stopy, které nás vedou k hypotetickým tvůrcům jsou zahaleny stejným rouchem tajemství, které zahaluje i původ čínské medicíny samotné.

I když neznáme přesně její původ, jedno je jasné, její hluboké znalosti a dokonale propracovaná teorie a poznatky již v tak dávné minulosti, kdy podle našich dosavadních představ o vývoji lidské společnosti v té době, tehdy člověk ještě takto ucelené poznatky o svém organismu nemohl mít, jsou prostě fascinující.

Naše moderní věda postupem času objevila tyto poznatky - důkazy a dále je objevuje a musí v mnoha případech dát za pravdu jejich podobnosti.

 

Prvním z trojice mýtických císařů byl Fu-si (2852 – 2737 př.n.l.). Za jeho vlády byly údajně uvedeny do života praktiky akupunktury, sám vyrobil devět typů jehel, pro různé  léčebné účely.

 

Dále pak nastoupil na trůn Šen-nung (2737 - 2697př.n.l.). Byl zakladatelem farmakologie a způsobu používání léčivých bylin. Připisuje se mu dílo nejstaršího čínského herbáře

„Šen-nungův kánon bylin“.

 

Třetím otcem čínské medicíny byl Chuang-ti – Žlutý císař (2697-2597 př.n.l.).

Od něho taoisté odvozují svoje učení a poznání. Je považován za autora základního díla čínské medicíny zvaného „Vnitřní kniha Žlutého císaře“.

 

Dalších významných osobností, které výrazně ovlivnily vývoj čínské medicíny je spousta.

Z dochovaných starých děl těchto „mistrů“, které byly postupem času přepisované a doplňované,  se do dnešní doby učí stále ti, kteří se chtějí stát také odborníky a mistry čínské tradiční medicíny.

Nákupní košík je prázdný

Zboží: žádné
Cena: 0 Kč