JIN a JANG

Na samém počátku existence bylo TAO – všeobjímající prázdnota, z ní se rodí enrgie ČCHI – první podoba bytí, je to živnotní síla, proudí ve všem co vidíme neviditelnými drahami zvanými meridiány, které spojují všechny orgány a systémy. ČCHI obsahuje JIN a JANG.

JIN a JANG jsou protiklady, které se vzájemně přitahují, ale i odpuzují, jeden bez druhého nemůže existovat. (např. kdybychom nepoznali světlo, nevěděli bychom jak vypadá tma). Jsou to dva základní principy ve všech věcech bytostech a v celém vesmíru. Jin a Jang jsou neustále v pohybu, nemají začátek ani konec, jedna obsahuje druho a naopak.       

Tyto dva principy by měly být v rovnováze, jestliže se udrží rovnováha, převažování vede k harmonickému střídání protikladů. Pokud nejsou tyto dva principy v rovnováze přichází nemoc.

                                            

JANG                                                                                                            JIN

- muž                                                                                                              - žena

- pohyb a dynamiky                                                                                     - pasivita a uchovávání

- vzestup a rozptyl                                                                                        - sestupování a hromadění

- nehmotné                                                                                                   - hmotné

- slunce                                                                                                         - měsíc

- jaro, léto                                                                                                      - podzim, zima

- mládí                                                                                                            - stáří

- teplo                                                                                                             - chlat

- život                                                                                                              - smrt

- nebe                                                                                                            - země

- čisté                                                                                                             - kalné

- povrch                                                                                                          - nitro

- světlo                                                                                                           - tma

- horečka                                                                                                       - zimnice

- horké ruce i nohy                                                                                      - studené ruce i nohy

- tmavá moč                                                                                                 - světlá častá moč

- žluté hleny                                                                                                  - světlé hleny

- neklid                                                                                                          - bez energie, únava

- silný pulz                                                                                                    - pulz bez síly

- hlasité dýchání                                                                                         - tiché povrchní dýchání

- žíznivost                                                                                                     - bez pocitu žízně

Tyto dva principy by měly být v rovnováze, jestliže se udrží rovnováha, převažování vede k harmonickému střídání protikladů. Pokud nejsou tyto dva principy v rovnováze přichází disharmonie - nemoc.

Nákupní košík je prázdný

Zboží: žádné
Cena: 0 Kč