Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v závazné objednávce.

 

Objednávka zboží

Nabízíme Vám pohodlné a jednoduché nakupování přímo z Vašeho domova. Můžete objednávat prostřednictvím nákupního košíku, mailu nebo telefonu. Údaje uvedené na našich stránkách, prospektech,  katalozích a jiných tiskovinách, jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zboží bude dodáváno odběrateli v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením na území ČR.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho úhradou.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky, např. telefonicky, osobně či elektronickou poštou a úhradu finanční zálohy kupujícímu.V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno,  by došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně dodávaného sortimentu či ceny ze strany dodavatele, má naše firma právo po dohodě s kupujícím objednávku změnit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Také si vyhrazujeme stejné oprávnění v případě, kdy výrobce přestane dodávat již objednaný produkt, nebo uvede na trh novou/jinou verzi produktu, popřípadě změní výrazným způsobem cenu daného produktu.
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete také informováni e-mailem. V případě jakýchkoli nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 


Slevová karta

V případě objednání slevové karty v hodnotě 300,- Kč budou ceny zboží o 25% levnějši (uvedená „Cena pro registrované“). O této skutečnosti bude zákazník telefonicky informován. Se zbožím bude zákazníkovi odeslán registrační formulář ke slevové kartě, jejíž originál si ponechá zákazník a kopii odesílá zpět na adresu TIENS-BRNO,Purkyňova 566, Lanškroun 56301 (ke zboží bude přiložena předepsaná obálka). Jakmile obdržíme od kupujícího zpět tuto kopii, bude zákazník dále kupovat zboží se slevou 25% - Cena pro registrované. Tato sleva se odečítá vždy při obdržení objednávky. Je možný i osobní odběr slevové karty a zboží na naší adrese.

 

Akce

V období od 23. dne daného měsíce do 20. dne měsíce následujícího lze uplatnit právě probíhající akce, které jsou průběžně aktualizovány. Akce se vztahují na všechny zákazníky a platí do vyprodání skladových zásob.

 

Cena a platby zboží

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání.

Kupní cenu lze uhradit v hotovosti při převzetí balíku od České pošty dobírkou, dále předem uhrazeným převodním příkazem na účet prodávajícího nebo hotově při předem domluveném osobním odběru. K ceně zboží je vždy připočítané dopravné.

Při platbě předem na účet se je nutné provést platební příkaz do 5dnů od objednání zboží, není-li prodávajícím ujednáno jinak. Při nezaplacení zboží v uvedené lhůtě si prodávající vyhrazuje možnost zrušení objednávky.

 

Dodání zboží

O termínu dodání bude kupující vždy informován do 24hod. Od odeslání zboží bývá zpravidla zboží dodáno do 3 pracovních dnů. Zboží je dodáváno jako balík prostřednictvím České pošty formou dobírky  jako balík , nebo předem domluvený osobní odběr . hotovostní platby objednaného zboží. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad neprodleně kontaktovat přepravce. Dárky, které se vztahují na veškeré probíhající akce jsou dodány vždy za nákup zboží v uvedené hodnotě velkoobchodních cen nebo hodnoty PV (PV=bodová hodnota jednotlivých druhů zboží; viz informace u jednotlivých produktů). Veškeré akce jsou platné vždy do vyprodání skladových zásob. Zákazník bude popřípadě před odesláním objednaného zboží informován o takovéto skutečnosti. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat o termínu jeho dodání.

Poštovné a dobírkové

U objednávek  je při platbě na dobírku účtováno poštovné 100,-Kč a dobírkovné 60,-Kč, při platbě předem je účtováno jen poštovné 100,-Kč,

V případě objednávky, kterou si kupující nechal zaslat na dobírku a nevyzvedl si ji, je povinen uhradit manipulační poplatek 50,-Kč a poštovné + dobírkovné v příslušné výši, která se odvíjí od formy dodání (Česká pošta). V případě opakovaného zaslání zboží na žádost zákazníka hradí další poštovné zákazník v plné výši. Pokud nevyzvednutou objednávku zaplacenou převodním příkazem objednavatel zruší, má prodávající právo strhnout si z uhrazené částky celou částku, kterou zaplatil za doručení.

Zrušení objednávky
Objednavatel má právo každou objednávku do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Je nutné uvést jméno, e-mail a název objednaného zboží.

 

Výměna nebo vrácení zboží

V případě potřeby můžete do 14 dnů od data obdržení zásilky nepoužité zboží v neotevřeném ochranném obalu vyměnit  nebo vrátit za jiný druh zboží. Kupující zasílá toto zboží na své náklady doporučeným balíkem na naši adresu.

 

Záruka zboží a reklamace

Pokud není stanoveno jinak, je standardní doba 24 měsíců.

Zjistí-li při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti vždy písemně (elektronickou poštou, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
V případě reklamace vyřídíme ke spokojenosti individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem.
Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží prodávajícímu.

 

Ochrana osobních dat

Odesláním osobní objednávky a registraci kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám.

 

Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

 

TIENS - BRNO

Ilona Chromcová

Purkyňova 566

56301 Lanškroun

tel: +420723090300,+420724320415

Nákupní košík je prázdný

Zboží: žádné
Cena: 0 Kč